Browse Month

November 2015

Enighet om ny centralskola?

Satte morgonkaffet i vrångstrupen när jag läste Sydöstran i morse. Där får jag läsa att utbildningsnämnden är helt enig i visionsgruppens förslag om en ny centralskola i Ronneby med 1000 elever. Enligt Sydöstran fanns det inga invändningar mot förslaget under nämndsammanträdet i torsdags. Ett samtal till mig som nämndens förste vice ordförande hade nyanserat bilden lite.

I mitt inlägg i nämnden berömde jag visionsgruppen för att vara just visionära och för att de har vågat tänka utanför boxen. Det ska samtliga i visionsgruppen ha en eloge för. Representanterna i visionsgruppen har haft ett fritt mandat att ta sig an frågan om hur skolan i centralorten ska vara organiserad i framtiden. Varje parti har haft en representant i gruppen. Jag sade vidare att jag i nuläget inte vill kommentera förslaget närmare än så. Nu har vi fått visionsgruppens förslag till oss. Nästa steg är att ta detta förslag till våra partigrupper och diskutera vidare.

I artikeln får man känslan av att förslaget bara formellt ska godkännas i partigrupperna. Jag har stor respekt för de diskussioner och synpunkter som kommer att komma fram i partigrupperna och innan dess så kan man inte säga att det finns enighet om visionsgruppens förslag.

Det finns goda argument för att bygga enligt visionsgruppens förslag. Det finns också risker med att bygga mycket stora skolenheter.  Jag vill väga dessa saker innan jag kan ta ställning och det tror jag att samtliga partigrupper vill göra.

 

ronneby