Browse Month

February 2017

Digital ambassadör

Motion till Centerpartiets partistämma om att införa en digital ambassadör

 

En ambassadör är ett diplomatiskt sändebud och ansvarar för de diplomatiska kontakterna med det land ambassaden finns i, för att tillvara ta de svenska medborgarnas intressen . Idag påverkar dock ofta företag i högre utsträckning än enskilda länder våra medborgare. Företagen bakom exempelvis de sociala medierna har en stor påverkan på enskilda människors liv. Jag anser att det vore en styrka för Sverige att i en allt mer uppkopplad värld ha en digital ambassadör som skapar kontakter med de stora teknikföretagen. Exempelvis Facebook och Google påverkar oss dagligen och är ekonomiskt lika starka som vissa länder. Danmarks utrikesminister Anders Samuelsen arbetar nu intensivt för att tillsätta en digital ambassadör och det vore klokt om Sverige går samma väg.

 

Jag yrkar därför att

 

  • Centerpartiet ställer sig bakom intentionen i motionen.

 

  • Centerpartiet arbetar för att Sveriges regering ska utse en digital ambassadör

 

  • Motionen sänds till Centerpartiets partistämma i Malmö

 

 

Tim Svanberg

Ronneby

20170205