Positiva signaler för Ronnebys gymnasieskolor

Häromdagen kom de öppna jämförelserna för gymnasieungdomarna från SKL. För Ronnebys del var det rolig läsning som visar att vi är på rätt väg. Tydliga mål och god styrning får resultaten att öka.

Ronneby klättrar i mätningen och går från plats 138 till 74 i andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år. Andelen har ökat från 78,3 % till 83,9 %.

I andelen som fullföljer utbildningen inom 4 år stiger vi från plats 143 till plats 95.

Andelen elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola är i Ronneby kommun 86 % 2014 mot 85,2 år 2013. Därmed går vi från plats 184 till 173.

Vi ser också att fler studenter väljer att studera vidare på universitet eller högskola. I andelen som valt att utbildning på universitet och högskola, 3 år efter avslutad gymnasieutbildning hamnar vi på plats 64. Jag ser inte föregående års placering men det handlar om en ökning.

Det är rolig läsning och visar att vi är på rätt väg men att ytterligare arbete måste till. Vi måste också ta till oss utmaningen att titta på hur vi etablerar ungdomarna på arbetsmarknaden.

 


Leave a Reply