Browse Tag

kvotering

Regeringen visar sitt förakt för fritt företagande

Andelen kvinnor i styrelsen är inte en politisk fråga. Det är en fråga om äganderätten och ytterst en fråga om hur stor makt det offentliga ska ha över människors egendom. Den politiska vänsterns vurmande för kvotering handlar om just deras önskan att bestämma över det de själva inte har varit med och skapat. Justitieminister Morgan Johansons utspel i morse om att bolag som inte når upp till  minst 40 % kvinnor i sina bolag ytterst kan bli upplösta av staten är ytterst skrämmande och borde rimligen imponera på vilken gammal Öst-tysk statstjänsteman som helst. Att Morgan sedan gör en pudel och menar att det inte är rimligt att upplösa bolag ger egentligen ingen tröst. Sätter man dessutom den här frågan ihop med andra förslag som kommit från regeringen så ställer man sig frågan om ambitionen är att på snabbast möjliga sätt slakta det fria företagandet i Sverige.

 

Ofta lyfts frågan om kvotering upp som en jämställdhetsreform. Bekymrade politiker står i rad för att i olika sammanhang få berätta om hur andelen kvinnor i bolagen är för få och att andelen inte heller ökar tillräckligt snabbt. För att komma tillrätta med detta vill man då kvotera så att minst fyra av tio i en bolagsstyrelse är kvinnor. Det låter väl fint. Våra goda och snälla politiker vill hjälpa aktiebolagen på traven att bli jämställda på riktigt. Problemet är bara att det egentligen inte alls har med det att göra. Vilka ett bolag väljer att sätta i styrelsen har varken Morgan Johansson, Gudrun Schyman eller Stefan Löfvén med att göra. Det är upp till de som äger bolaget. Det är de som investerat i bolaget och de som står för risken.

Nu går Morgan Johansson ett steg längre. Eller rättare sagt han funderar och tänker högt kring hur en eventuell kvoteringslag kan utformas. Det han funderar kring idag är vad som händer om man inte följer lagen om minst 40 % kvinnor i styrelsen. I morse resonerade Morgan kring att bolagen då kunde upplösas av staten. Strax därefter pudlade Morgan och menade att det inte är rimligt att upplösa bolag. Nej Morgan, det är verkligen inte rimligt. det är inte rimligt över huvud taget att en justitieminister sitter och resonerar hur andra människors egendom kan upplösas om de inte gör som politikerna vill. Det är rena skära sovjetfasoner. Det är orimligt att du tar dig friheten att fundera kring hur du kan kränka äganderätten.

Vi i Sverige har dessutom en naiv tro på att vi främst identifierar oss efter kön. Kollektivet kön är alltså överordnat andra faktorer som bakgrund, utbildning, kompetens, ideologi etc, etc. Det är verkligen fel. Jag tror att jag har mer gemensamt med en liberal grekisk kvinna än en svensk socialdemokratisk man

Jag hoppas att regeringen slänger det här förslaget i papperskorgen redan i det här stadiet och istället lägger ner energi på hur vi kan uppmuntra företagande och skapa jobb. Det är uppenbart att den här regeringen hellre lägger sin energi och tankemöda på hur vi kan hindra uppkomsten av  jobb än att skapa goda förutsättningar för företagande.

 

Om du ändå Morgan vill gå vidare med att kvotera så förslår jag att han början med det här grabbänget