Browse Tag

trygghet

Vill vi vara utan vänner i en orolig värld?

Det finns frågor som man kan avgöra med sin blotta magkänsla och det finns frågor som man måste fundera djupare på. Jag är inte säker på vilken av ovanstående kategorier NATO egentligen faller under, men jag kan konstatera att min magkänsla säger mig att ett medlemskap är mer eller mindre självskrivet. Ju mer jag funderar, läser på och studerar NATO-frågan ju mer säker blir jag dessutom på att Sverige ska söka medlemskap och detta borde vi starta med omgående.

 

De senaste åren har vi sett en allt aggressivare granne i öst. Ryssland utför gång, på gång provokationer  mot andra länder. I fallet Ukraina valde man dessutom att annektera delar av denna suveräna stats territorium. Den ryska militärens aktivitet har den senaste tiden dessutom ökat och upprustningen från rysk sida accelererar. I det läget är vi tillsammans med Finland ensamma Skandinavien om att befinna oss utanför NATO. Mot den bakgrunden är det obegripligt varför vi ska stå utanför detta samarbete. I en allt mer orolig värld behöver vi ha vänner.

 

Det finns naturligtvis argument emot ett medlemskap. Ett av de som brukar framföras är att om vi söker medlemskap i NATO kommer vi att provocera Ryssland och bidra till osäkerheten. Putin är nyckfull och kan triggas igång av att fler länder ansluter sig till NATO sägs det. Men det talar ju ännu mer för ett medlemskap. Vill vi stå utan vänner i ett läge där en rysk aggression kan triggas så lätt? Det är dessutom inte upp till andra länder att diktera vilka samarbetsorgan vi väljer att ansluta oss till Det är helt och hållet upp till oss.

 

Låt oss dessutom se sanningen i vitögat. Som land kan vi knappast försvara oss någon längre tid vid ett anfall. Kan Sverige i ett sådant läge förvänta oss att bli försvarade av NATO? Kan vi både äta kakan och ha den kvar, dvs. vara alliansfria och slippa betala för NATO men ändå få skydd om någonting händer? USA:s ambassadör Marc Brzezinski är tydlig och säger i svenska dagbladet att ”Jag måste vara uppriktig och säga att Sverige varken man garanteras skydd enligt Artikel 5, eller av något bilateralt säkerhetsavtal mellan våra bägge nationer”. Vi kan alltså inte räkna med NATO:s skydd.

 

Detta talar sitt tydliga språk: Vi borde ansöka om medlemskap i NATO och det snarast. I den värld vi lever med ett oroligt närområde kan vi inte kosta på oss att hoppas på att vi passerar under en eventuell konflikts radar. Det är dessutom min uppfattning att ett medlemskap i sig bidrar till stabilisering.